The journal Monitor ISH (Journal for the Humanities and Social Sciences) has been published by the Institutum Studiorum Humanitatis biannually since 2001. Its aim is to publish articles pertinent to the fields of the humanities and social sciences, from anthropology to linguistics. The featured contributions are in Slovenian, English, Serbian, and French, and are available online. The journal publishes articles by professors and students researching a diverse range of topics in various disciplines.

 

Editor-in-chief: prof. Lenart Škof, dr. Barbara Gornik and dr. Luka Trebežnik

 

Editorial Board: dr. Nadja Furlan Štante (Religiology), ddr. Igor Grdina (History), dr. Nada Grošelj (Linguistics), dr. Matej Hriberšek (Ancient Studies), dr. Karmen Medica (Social Anthropology), dr. Tadej Praprotnik (Theory of Social Communication), dr. Tone Smolej (Comparative Literature), dr. Polona Tratnik (Philosophy), dr. Jože Vogrinc (Media Studies), dr. Gita Zadnikar (Culturology)

 

International Advisory Board: dr. Rosi Braidotti (University of Utrecht), dr. Maria-Cecilia D’Ercole (Université Paris 1, Sorbonne, Pariz), dr. Marie Élisabeth Ducroux (EHES, Pariz), dr. Daša Duhaček (Centar za ženske študije, FPN, Beograd), dr. François Lissarrague (EHES, Pariz),  dr. Lisa Parks (UC Santa Barbara), dr. Miodrag Šuvaković (Faculty for Media and Communication, Univerzitet Singidunum, Beograd).

 

The journal is included in dLib.si – Digital Library of Slovenia.

The journal is listed in the following international database:

 

  1. ANTHROPOLOGY PLUS
  2. IBZ – Internationale Bibliographie der Zeitschriftenliteratur
Monitor ISH – Short guide for authors

MONITOR ISH, XIX/2, 2017

Posebne številke

MARTIN JAIGMA, If thou lackest knowledge, what hast thou acquired?

Social Mobility of Estonian and Jewish Communities in the Late 19th and Early 20th Centuries – a Comparative Study, (Če ti manjka znanja, kaj si sploh pridobil? Družbena mobilnost estonskih in slovenskih judovskih skupnosti v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju – primerjalna študija), Monitor ISH, 2008, X. letnik, posebna številka, 220 strani, 15,50 evra

“A Jewish shoemaker made a pair of shoes for his son and hung them up on the telephone wire: ‘Let the shoes go now to Russia for my son to wear!’ A passer-by saw this, took down the shoes and found them good to wear too.” This folkloric tale from 19th-century Livonia tells in a humorous way how the Jews in Eastern and Central Europe were, against all the odds and despite many setbacks, frequently in the vanguard of human ingenuity and resourcefulness. They often had to walk thorny paths in order to gain social acceptance and respected positions, and in the modern era, the primary tool for Jews to achieve these objectives was education. The stories of Slovenian and Estonian Jewish intelligentsia and Jewish communities before World War II are exciting illustrations to this pattern. The main protagonists of the tale are the Jewish students of the Ljubljana and Tartu universities.

Primerjalna študija se osredotoča na različne družbene poti in aktivnosti judovskih skupnosti v Estoniji in Sloveniji v poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju, s poudarkom na obdobju med dvema svetovnima vojnama. Posebej se osredotoča na osebne podatke judovskih študentov na univerzah v Tartuju in v Ljubljani, s čimer preučuje skupinske značilnosti enega najmobilnejših delov družbe – inteligence. V času modernizacije so bile težnje po izobraževanju nedvomno nujna in dragocena naložba za mobilnost po družbeni lestvici navzgor.

MARJANA HARCET, Alahove neveste

ISH: posebna številka revije Monitor ISH, Ljubljana 2007, 120 strani, 12,50 evra.

Delo Marjane Harcet Alahove neveste prinaša v slovenskih prostor vrsto novih spoznanj ter ruši številne predsodke in posplošitve v zvezi z vlogo islama pri oblikovanju ženske identitete. Avtorica predstavi in analizira novosti in izboljšave, ki jih je islam prinesel glede ženske podobe in statusa. S tem ovrže posploševanja, po katerih naj bi islam kar a priori zatiral ženske. Avtoričin kontekstualen in historičen pristop ponuja možnost razumevanja razlogov in okoliščin, ki so vodile k hegemoniji te ali one interpretacije svetih besedil. Harcetova pokaže, kje so možnosti za produktiven dialog med islamom in feminističnimi teorijami.
Gre za prvo izvirno slovensko delo, ki prinaša konkretne predstave o položaju žensk v islamu, kar bo lahko prispevalo k rušenju številnih predsodkov in posplošitev, ki sicer zaznamujejo razumevanje islama v sodobnem ozračju napetosti med zahodnim in islamskim svetom. Poudarja pomembnost spoznavanja islamskih običajev, kar je prvi korak k sožitju v globaliziranem in multikulturnem svetu.